ECO UNI OPOLE

CO ROBILIŚMY.

Nagranie obrazów i dźwięku według wcześniej otrzymanego scenariusza. W trakcie realizacji nagrań, oświetlenie i makeup. Kompletny montaż i przygotowanie do publikacji.

O WYDARZENIU.

Wideo przygotowane na zlecenie Uniwersytetu Opolskiego oraz we współpracy ECO Energetyka Cieplna. Wideo prezentuje ścieżkę rozwoju i grę zespołu.

KIEDY.

kwiecień 2017 r.

KLIENT.

www.uni.opole.pl