Historia Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

CO ROBILIŚMY.

Oświetlenie, animacje, nagranie i montaż materiału opowiadającego historię Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Materiał przygotowany na galę jubileuszową.

O WYDARZENIU.

Gala jubileuszowa przygotowana na zlecenie dziekana wydziału. Podczas gali prezentowane były sylwetki najlepszych absolwentów wydziału oraz zostały wręczone nagrody. Wszystko odbywało się w atmosferze bankietu.

KIEDY.

20 stycznia 2017 r.

KLIENT.

www.uni.opole.pl

OPINIA KLIENTA.

Zlecone prace spełniły wszystkie oczekiwania, a powierzone zadania zostały wykonane w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem zespołu.

Marcin Miga, Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego