Inwestuj w Opolu

CO ROBILIŚMY.

Nagranie głosów poszczególnych rozmówców oraz mastering dźwięku na potrzeby spotów reklamowych.

O WYDARZENIU.

Materiały wideo prezentujące firmy, które działają na terenie Opola.

KIEDY.

20 grudnia 2016 r.

KLIENT.

Koral Film