VLOG Rektora Uniwersytetu Opolskiego

CO ROBILIŚMY.

Realizacja cyklicznych nagrań, montaż i przygotowanie do publikacji. Nagrania wykonane różnymi technikami łączenie z ciągłą mechaniczną stabilizacją obrazu w ruchu.

O REALIZACJI.

Władze uniwersytetu Opolskiego, chcąc korzystać z nowoczesnych sposobów komunikacji posstanowiły realizować popularne VLOGI. W roli Vlogera został postawiony Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk. Odcinki są publikowane na oficjalnym kanale YouTube oraz profilu Facebook Uniwersytetu Opolskiego.

KIEDY.

2017 r.

KLIENT.

www.uni.opole.pl

OPINIA KLIENTA.

Zlecone prace spełniły wszystkie oczekiwania, a powierzone zadania zostały wykonane w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem zespołu.

Marcin Miga, Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego